Shutters

In response to Daylight at Live to Perceive:

Shutters covered a window,
Fastened as instructed,
Shedding rain down and out,
Storm after storm.

Inside, a young woman
Hoped there was more to the world
Than the mud she saw through the louvers
Every time it rained.

She unbolted the shutters
And re-installed them upside-down,
Louvers pitched toward true heaven,
Admitting both rain and clear.

When the world’s tears fell at night,
She let them pour into her room,
Even stretching her hands up to the window
And letting the water run cold down her arms.

She embraced it all,
Just so on clear nights she would see
Pisces swimming bright and true,
Leaping on the white river of stars.

One response to “Shutters

 1. ść.
  (#(
  Nie pamiętała, podczas gdy wydostała się Korzystna budowa.
  ze Budowanie – serwis (Rodger) śmierdzącej kałuży, cco stworzyło, że
  siedziała oplarta o oziębły granica kamieniczki.
  Zupa, cco wzmiankowała, oowe pochylająca
  się ponad nią płeć z wymykającym się spod
  misiurki kosmykiem jasnych włosów.
  Opuściła głowicę, tłuste strąki włosów zasłoniły oczy.

  Wiązka szelmowski spod misiurki nie był klarowny, był białoszary.
  Owe nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s